ترکیبات: 
مالت-عصاره رازک-آب گازدار-شکر
طعم دهنده انار-اسید سیتریکوویتامینهای B,C