ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید فسفریک،طعم دهنده کولا،

کارامل وبنزوات سدیم(80ppm)